Ο μικρός πρίγκηπας: Χρωματίζω τις εικόνες - Κρανιάς Γιάννης (διασκευή)

3,18 €
με ΦΠΑ
Ποσότητα

Χρωματίζω με τον Μικρό Πρίγκηπα και μικρή διασκευή- πρώτη γνωριμία με τον Μικρό Πρίγκηπα για παιδιά 3-6 ετών. Εντύποις 2016, 21Χ14, Μαλακό Εξώφυλλο, 20 σελ.